Karta över hur områden i Göteborg kan påverkas av ett skyfall

Så här tolkar du kartan

Här kan du se ungefär hur ett skyfall skulle påverka Göteborg. På kartan kan du se maximala vattendjup som kan förväntas vid ett så kallat hundraårsregn. Kartan visar däremot inte exakt hur ett specifikt hus drabbas eftersom små variationer i terrängen påverkar hur vatten samlas vid en enskild byggnad. Det kan också komma mer regn än beräkningen på den här kartan visar.

Med hundraårsregn menas ett regn som statistiskt sett kommer vart hundrade år. I den här beräkningen innebär det att det regnar 100 mm på sex timmar och att hälften av regnmängden kommer under en halvtimme. I beräkningen har vi tagit hänsyn till klimatförändringarnas effekt fram till år 2100.

Läs mer om skyfall och dagvatten här

Vattendjup
Maximalt vattendjup (m)

Legend med symboler som beskriver hur värden kan avläsas
    Kartan har tagits fram av Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad