Välj Mätpunkter
Mätpunkt
Mätpunkt inom valt område
Inaktiv mätpunkt inom valt område
< 0.5
0.5 - 1.0
1.0 - 2.0
2.0 - 3.0
> 3.0
Mycket över normal
Över normal
Nära normal
Under normal
Mycket under normal
Data äldre än 20 år